Disclaimer

De informatie, die op de website www.mindstyleengineering.nl te vinden is, is niet bedoeld als vervanging voor welk (medisch) advies dan ook en houdt als zodanig geen rekening met je persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie op deze website is ook niet geschikt als diagnose en/of genezing voor een bepaalde ziekte op probleem. Op deze website wordt ook op geen enkele wijze medisch advies verstrekt. Je wordt verzocht om bij lichamelijke klachten 'eerst' je huisarts raad te plegen.

Het gebruik van deze website evenals de toepassing van de informatie, die hierop is te vinden, is geheel voor je eigen risico. Onder geen beding is de eigenaar/beheerder van de deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan.

Op deze website zijn externe links gebruikt voor informatief gebruik. Deze externe links worden enkel en alleen aangeboden voor het gebruiksgemak voor jou als bezoeker. De eigenaar/beheerder van deze website is niet verantwoordelijk of aanspreekbaar voor de informatie die op deze externe links te vinden is.