Wat is Hypnose

Hypnose staat je dichter bij dan je denkt. Stel...je leest een boek of je kijkt naar een film. Je gaat er helemaal in op, waarbij je de omgeving niet meer in de gaten hebt. Of je rijdt op de snelweg en je komt er over een tijd achter dat je nauwelijks op de weg of andere auto’s hebt gelet en je verder onderweg bent dan gedacht. Dit is hypnose en wel zelfhypnose. Ieder mens raakt regelmatig in een hypnotische toestand en rolt er net zo gemakkelijk weer uit.

Hypnose is een staat van diepe ontspanning, waarbij tegelijkertijd bewust volledig op iets wordt geconcentreerd. In deze staat gaat het bewustzijn (analytisch en logisch denken) naar de achtergrond, evenals je ego (kritische factor). Als dit gebeurt komt de mogelijkheid vrij om direct met het onderbewustzijn (o.a. gedrag en emoties) te communiceren. Deze directe toegang tot het onderbewustzijn biedt mogelijkheden om gewenste veranderingen op een uiterst effectieve, snelle en bovenal veilige manier door te voeren.

"Elke vorm van hypnose is zelfhypnose. Een hypnotiseur begeleidt het proces om iemand hierin te brengen."


Het Bewustzijn

Het bewustzijn heeft als hoofddoel om te concentreren op de gebeurtenissen in het hier en nu. In het bewustzijn vindt het analytisch en logisch (rationeel) denken plaats. Het analytische en logische deel behoren tot het mechanisme waarmee we logische problemen kunnen oplossen. Daarnaast heeft het bewustzijn een beschermende factor, die bescherming biedt tegen gevaren die door het analytisch en rationeel denken worden gemaakt.


De Kritische Factor / Ego

De kritische factor is een onderdeel van het bewustzijn. Wanneer er nieuwe informatie van buitenaf wordt verkregen, wordt deze eerst door het bewustzijn geanalyseerd. Indien het resultaat logisch (rationeel) is, wordt de informatie doorgegeven aan de kritische factor. De kritische factor vergelijkt de nieuwe informatie met datgene wat reeds in het onderbewustzijn voorhanden is. Indien deze informatie overeenkomt, laat de kritische factor de informatie toe tot het onderbewustzijn, waardoor deze wordt versterkt. Wanneer echter de nieuwe informatie niet rijmt met datgene wat in het onderbewustzijn voor handen is, wordt deze afgewezen.

"Je ego/kritische factor maakt onderdeel uit van het bewustzijn."


Het Onderbewustzijn

Het onderbewustzijn is de basis van al je gevoelens, je gewoontes, je lichamelijke vertoning en je gedrag. Het bevat alle informatie die je tijdens je leven verzamelt en opslaat op de wijze van je denken, redeneren, ervaren, voelen en je uiten. Dit programmeren van je onderbewustzijn gaat je leven lang door met als hoofddoel het beschermen van je lichaam en geest. Elke ervaring en waarneming wordt na binnenkomst beoordeeld, geïnterpreteerd, verwerkt en opgeslagen. De eerste stap wordt gedaan door het bewustzijn, waarbij een belangrijke taak is weggelegd voor de kritische factor . Het, met je bewustzijn, veranderen van deze programmering gaat in het dagelijks leven heel moeilijk en langzaam.

Klik hier voor een voorbeeld voor stoppen met roken.

Een persoon wilt stoppen met roken. Hij/zij heeft het al vaker geprobeerd, maar steeds zonder succes. Hij/zij wilt graag stoppen!

Zijn/haar bewustzijn zegt: "Ik wil graag stoppen met roken, omdat het ongezond is en de kans op kanker vergroot." Dit bericht komt vervolgens bij de kritische factor aan. Vervolgens vergelijkt de kritische factor deze informatie met de reeds voorhanden informatie in het onderbewustzijn.

Het onderbewustzijn zegt: "Van roken wordt je rustig en ontspannen." De nieuwe informatie is niet te rijmen met de reeds voorhanden zijnde informatie en zal dus door de kritische factor niet worden toegelaten tot het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn heeft de opgeslagen informatie verkregen, doordat deze persoon jarenlang tegen zichzelf heeft verteld dat roken hem rustig en ontspannen maakt.

Het onderbewustzijn is niet op één lijn met het bewustzijn, waarbij het onderbewustzijn wint en het roken blijft voortbestaan.

Om de programmering snel en effectief te veranderen is dus directe toegang nodig tot het onderbewustzijn. Met hypnose wordt er gezorgd dat het bewustzijn op iets anders wordt gericht, zodat de kritische factor wordt omzeild en zodoende direct met het onderbewustzijn kan worden gecommuniceerd. Hoewel het mogelijk is om op wilskracht iets te veranderen lukt dat meestal met alleen de wil niet of heel moeizaam en vallen de resultaten op langere termijn vaak tegen. Op de achtergrond draait namelijk nog steeds dat oude stukje programma, is er dat stemmetje dat je dan toch een sigaret laat pakken, of je toch die extra portie eten laat nemen of wat je ook doet je toch niet goed genoeg zal zijn. Dat stemmetje komt uit je onderbewustzijn. Het is de uiting van je negatieve denkbeeld, je negatieve overtuiging of emotie die je nog diep in je hebt. Met hypnose kan dat worden veranderd, waardoor er een ondersteunende, krachtige en energieke overtuiging en beweging ontstaat richting het doel dat je wilt bereiken.

"Het onderbewustzijn ondersteund het zelfhelend vermogen van geest en lichaam."